Dildons historia

En dildo brukar beskrivas som en penisattrapp, ett penisformat föremål som används för att ge sexuell njutning. Ordet dildo är gammalt och av okänd etymologi. Man vet helt enkelt inte varifrån ordet kommer. En teori som har många anhängare idag är att ordet “dildo” kommer från italienskans “deletto”, som betyder njutning. Den här textens huvudämne är dildons historia men vi ska även titta på den snabba utveckling vi sett under de senaste decennierna och som lett fram till dildoar av många typer.

En mycket gammal tradition

Flera av de äldsta föremål som arkeologer tagit till vara på har haft en form som gett dem samma användningsområden som en dildo. Det är dock svårt att veta med säkerhet vad en tingest med ett så enkelt formspråk verkligen har använts till. Tidigare har man varit av den uppfattningen att vagt penisformade tingestar av trä, sten eller ben varit en slags batonger. Idag är dock konsensus bland arkeologerna att flera av dessa är dildoar.

När de gäller de tidigaste fynden talar vi om föremål från senpalolitikum, en period som började 40 000 år före Kristus! En teori är att dildoar använts under de, ibland långa, perioder då män var ute på jakt i samlar- och jägarsamhället. Den äldsta kända dildon var omkring 20 centimeter lång och hittades i en grotta nära Ulm i Tyskland. Man vet att kvinnor i Kina använde dildoar av lackerat trä på 1500-talet. Flera av dessa artefakter har en struktur framtagen för att ge ökad njutning.

Antik dildo

Uppfinningsrikedom utan hämningar

Det är inte enbart faktiska dildoar från tidigare epoker som ger oss information om bruket av dem. Keramik från det antika Grekland visar på ett mycket explicit sätt hur dildon användes och den är även omskriven i flera antika texter. Faktum är att dildoar påträffats från många kulturer i olika historiska epoker. En intressant fyndighet är en trä-dildo med två “huvuden” som påträffades i slutet av 1800-talet på ön Zanzibar och som alltså kunde användas av två kvinnor samtidigt.

Dildoar i olika material är inget nytt. Människans uppfinningsrikedom tycks länge ha varit stor på detta område. Dildoar av glas förekom till exempel redan på 1500-talet. Det var dock under 1900-talet som utvecklingen verkligen tog fart i och med att ny teknik gav oss nya material att leka med. Gummi, stål och silikon är exempel på material med olika egenskaper som visat sig vara mycket användbara vid tillverkning av dildoar. De första föremålen som användes som dildoar var förmodligen inte tillverkade, utan bestod av naturföremål som råkade ha en lämplig form.

Ett gammalt bruksföremål

Dildon har en mycket lång historia. Det finns ett otal bevarade dildoar från olika historiska epoker. Ibland så enkla i formen att vi inte kan vara absolut säkra på vad de använts till men i många fall är det fråga om sofistikerade konst- och bruksföremål. Det finns en stor marknad för samlare av historiska dildoar och dessa föremål har också lärt oss en del om sexuella praktiker i historisk tid. Att tillfredsställa sig med en dildo tycks, glädjande nog, ha varit något man kunnat göra utan att skämmas det minsta för det.