Bondage

Själva ordet bondage kommer från engelskan och betyder fjättrande. Att fjättra är precis vad det handlar om även om det kan ta sig flera olika uttryck och inbegripa många olika hjälpmedel. Många förknippar, på goda grunder, begreppet med BDSM – alltså sexuella praktiker med ett drag av sadomasochism. Det är dock inte på något sätt ett krav att bondage ska inbegripa smärta eller tvång. I den här texten ska vi titta på några olika typer av bondage och ge tips kring hur bondage kan utövas på ett säkert sätt.

Olika för olika utövare

Bondage kan sägas vara en mer sofistikerad variant av att hålla fast någon i ett sammanhang där det finns en sexuell laddning och ett ömsesidigt samtycke. Praktiken har rötter som sträcker sig lång bakåt i tiden. I Japan utvecklades för länge sedan särskilda tekniker för att binda människor som går under namnet Shibari. Det är en mycket elegant och tekniskt avancerad form av bondage som många uppskattar än idag. I andra änden av spektrumet är handklovar ett enkelt sätt begränsa någons rörelsefrihet och därmed en form av bondage.

Avancerad bondage kan innebära att man gör det helt omöjligt för någon att röra på kroppen överhuvudtaget. Ofta förses den mottagande parten även med en ögonbindel och är således alldeles utelämnad till en annan människa. Det finns hjälpmedel och utrustning som gör så att man kan utföra bondage på väldigt många olika sätt och till exempel svepa in en kropp i läder, gummi eller kraftig textil och sedan hänga upp personen så hen hänger fritt i luften.

Bondage rosa latex

Bondage på rätt sätt

Om man är intresserad av att bli fjättrad är det otroligt viktigt att man helt och hållet litar på den eller dem som utför handlingen. Man bör ha pratat igenom situationen i förväg och ha rutiner som innebär att sessionen snabbt kan avslutas om den fjättrade skulle uppleva obehag. Vid bindning med rep är det till exempel bra att ha en sax till hands så att man kan befria den bundne på några sekunder.

Är man utsatt för bondage kan man lätt hamna i ett särskilt sinnestillstånd där det tar emot att opponera sig mot behandlingen. Många använder därför kodord som innebär att man bara behöver uttala ett enda ord för att med omedelbar verkan avsluta övningen. Det kan även finnas ord som stegrar eller mildrar praktiken. På så sätt kan den som är fjättrad ändå vara den som fullt ut kontrollerar skeendet. Vissa övningar och tekniker som förekommer inom bondage kan vara farliga och kräva man övat på dem och fått dem förevisade för sig innan man praktiserar i “skarpt läge” genom att utsätta någon annan för det.

Frihetsberövning under ansvar

Bondage är vanlig praktik inom subkulturen BDSM men enklare former av frihetsberövande kan även förekomma mellan människor som inte inte identifierar sig som BDSM-utövare. Oavsett hur avancerade övningar man ägnar sig åt är samtycke en självklarhet. Man måste även vara förberedd på att avbryta sessionen så fort samtycket upphör. Det kan till exempel betyda att rep snabbt behöver klippas eller skäras av. Bondage är ett ämne man kan fördjupa sig i under många år eftersom det förekommit länge och i många olika kulturer.